Η ΠΑΡΟΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΤΕΚ.

Εργασίες Εγκατάστασης Δικτύου ΦΑ Βυζαντίου 50 Α Πατήσια

 Φυλλάδια επίτοιχων λεβήτων αερίου (PDF).

  1. Επίτοιχος λέβητας αερίου De Dietrich NANEO
  2. Επίτοιχος λέβητας αερίου BUDERUS LOGAMAX PLUS GB062
  3. Επίτοιχος λέβητας αερίου BUDERUS LOGAMAX GB012
  4. Επίτοιχος λέβητας αερίου BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172ii
  5. Επίτοιχος λέβητας αερίου COSMOGAS MyDens
  6. Επίτοιχοι λέβητες BALTUR