Ο έλεγχος αντοχής και στεγανότητας του δικτύου Φυσικού Αερίου γίνεται μία φορά κάθε 4 χρόνια υποχρεωτικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο υπεύθυνος ελέγχου της εγκατάστασης συντάσσει το αντίστοιχο έντυπο στεγανότητας.

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος και πιστοποιεί την ασφάλεια της εσωτερικής εγκατάστασης.

Το κόστος για τον έλεγχο στεγανότητας είναι 60€+ΦΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έλεγχος στεγανότητας εντός 24 ωρών για εγκαταστάσεις εντός Αττικής. Καλέστε στο 6974656761
Καλέστε μας τώρα!