Κατασκευαστής:MHG
Ισχύς:100-300kW
Tags:

GZ2_burner

  • GΖ 2.1 N-1001 100-200 kW
  • GΖ 2.1 N-DK-1005 100-200 kW
  • GΖ 2.2 N-1002 180-300 kW
  • GΖ 2.2 N-DK-1015 180-300kW

  • Διβάθμιος καυστήρας Φυσικού Αερίου
  • Kατασκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου DIN ΕΝ 676
  • Για χρήση με φυσικό αέριο και υγραέριο
  • Ο μοντέρνος σχεδιασμός του διβάθμιου καυστήρα GZ 2 προσφέρει μέγιστη αναλογία απόδοσης από 50: 100% την ιδανική διαβάθμιση των δύο φορτίων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
  • Συγκρότημα αερίου (Μultibloc) τοποθετημένο στο προστατευτικό περίβλημα και αποτελούμενο από φίλτρο, διάταξη επιτήρησης πίεσης αερίου, ρυθμιστή πίεσης αερίου, μαγνητικές βαλβίδες
  • Eλέγχος στεγανότητας με προγραμματισμένο έλεγχο των μαγνητικών βαλβίδων για στεγανότητα (μοντέλα DK)
  • Παραδίδεται προρυθμισμένος και δοκιμασμένος εν θερμώ από το εργοστάσιο

 • buderus_factory